Voeding en Horeca in de 2de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Vakken Dubbele finaliteit
Horeca
Finaliteit Arbeidsmarkt
Bakkerij
Finaliteit Arbeidsmarkt
Restaurant en Keuken
Levensbeschouwing 2u. 2u. 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u. 2u. 2u.
Frans 3u. 2u. 2u.
Engels 3u. - -
Nederlands 4u. - -
Aardrijkskunde 1u. - -
Natuurwetenschappen 1u. - -
Wiskunde 3u. - -
Geschiedenis 1u. - -
Hotel Praktijk 8u. - -
Hotel Theorie 4u. - -
Toegepaste informatica 1u. in het 1ste jaar - -
Project Algemene Vakken - 6u. 6u.
Bakkerij Theorie en Praktijk en stage - 22u. -
Hotel Theorie en Praktijk - - 22u.