Voeding en Horeca in de 2de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Sleutelcompetenties Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
3 Horeca 4 Horeca 3&4 Restaurant en keuken 3&4 Bakkerij
Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u. 2u. 2u. 2u.
S01 - Lichamelijke en geestelijke gezondheid 2u. 2u. 2u. 2u.
S02 - Nederlands 4u. 4u. 2u. 2u.
S03 - Moderne Vreemde Talen 3u. 3u. 3u. 3u.
S06 - Natuurwetenschappen 1u. 1u. 2u. 2u.
S06 - Wiskunde 3u. 3u.
S06 - Technologie en STEM 2u. 2u. - -
S07/S08/S09 - Burgerschap, historisch en ruimtelijk bewustzijn 3u. 2u. - -
    Geschiedenis - 1u. - -
S11 - Economisch en financiële competenties 1u. 1u. - -
Project Algemene Vakken - - 3u. 3u.
Specifiek gedeelte
Duits 1u. 1u. - -
Horeca 8u. 8u. 18u. -
Toegepaste economie 2u. - - -
Integrale opdrachten hotel 2u. 2u. - -
Theorie hotel - 2u. - -
Bakkerij - - - 18u.

 

Dubbele finaliteit

In de dubbele finaliteit werken we aan een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken en praktijkvakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 


Horeca 

Horeca is een studierichting die voorbereidt op verschillende vormen van hoger onderwijs: hotelmanagement, dieetleer, toerisme en public relations. Men legt het accent op de dienstverlenende aspecten van de horecasector. Daarnaast besteedt de opleiding aandacht aan een evenwichtige samenwerking tussen verschillende componenten van de horeca. Dit gebeurt zowel tijdens praktijklessen maar ook op de unieke binnenlandse en buitenlandse stageplaatsen. Ook de evolutie in de hygiëne-wetgeving en in de sociale wetgeving krijgt de nodige aandacht. 

Finaliteit arbeidsmarkt

In de finaliteit arbeidsmarkt ligt de nadruk op de praktijk. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt. 


Bakkerij  

In de studierichting bakkerij worden de leerlingen voorbereid op een succesvolle carrière binnen de bakkerij-, chocolade- en confiseriewereld. Er wordt vooral aandacht besteed aan het verwerven van kennis van de vakterminologie en de gebruikte basisgrondstoffen, degen en bewerkingen. Daarenboven wordt het teamwerk, de veiligheid, de gezondheid en hygiëne geaccentueerd tijdens de lessen en op de specifieke stageplaatsen met het oog op de commerciële vorming (marketing, automatisering, verkooptechnieken, voorraadbeheer, bedrijfsorganisatie, administratie en personeelsbeleid) van de leerlingen. 

Restaurant en keuken 

Restaurant en keuken is een studierichting die voorbereidt op een succesvolle carrière binnen de horecawereld.
Men legt het accent op de dienstverlenende aspecten van de horecasector. Public relations en klantvriendelijkheid zijn bepalend bij de keuze van de klant die steeds meer geïnformeerd is over de nieuwe opvattingen en trends in de eetcultuur. Onze leerlingen krijgen alle vaardigheden en competenties mee om perfect binnen deze sector te functioneren.