Taal en Cultuur in de 3de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Vakken Dubbele finaliteit
Toerisme
Finaliteit Arbeidsmarkt
Onthaal en recreatie
Levensbeschouwing 2u. 2u. 
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Engels 3u. 2u.
Frans 3u. 2u.
Duits 3u. 2u.
Nederlands 3u. -
Aardrijkskunde 2u. -
Wiskunde 2u. -
Geschiedenis 1u. -
Natuurwetenschappen 1u. in het 2de jaar -
Toerisme 14u. -
Project Algemene Vakken - 4u.
Onthaal & Recreatie - 20u.

 

Dubbele finaliteit - Toerisme

In de dubbele finaliteit werken we aan een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken en praktijkvakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 


Toerisme 

Toerisme bereidt voor op verschillende vormen van hoger onderwijs: toerisme, public relations, hotelbeheer en office-management. Deze studierichting leidt naar de industrie van de toekomst. Het accent ligt op de dienstverlenende aspecten van de toeristische sector. De opleiding besteedt aandacht aan de sociaal-economische component, de technische vaardig- heden en de praktische uitvoering. 

Finaliteit arbeidsmarkt - Onthaal en recreatie

In de finaliteit arbeidsmarkt ligt de nadruk op de praktijk. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt. 


Onthaal en recreatie 

Een studierichting, uniek in de regio, die vanaf het vijfde jaar voorbereidt op een brede waaier aan functies in onthaal en recreatie, ook in het buitenland, onder meer in de toeristische sector. Door praktijklessen en stage in recreatie wordt de leerling klaargestoomd voor een praktische, actieve job waarbij men gasten onthaalt en activiteiten voor hen opzet en begeleidt.