Taal en Cultuur in de 3de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Vakken Dubbele finaliteit
Toerisme
Finaliteit Arbeidsmarkt
Onthaal en Recreatie
Levensbeschouwing 2u. 2u. 
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Engels 3u. 2u.
Frans 3u. 2u.
Duits 3u. 2u.
Nederlands 3u. -
Aardrijkskunde 2u. -
Wiskunde 2u. -
Geschiedenis 1u. -
Natuurwetenschappen 1u. in het 2de jaar -
Toerisme 14u. -
Project Algemene Vakken - 4u.
Onthaal & Recreatie - 20u.