Taal en Cultuur in de 2de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Sleutelcompetenties Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
3 Toerisme 4 Toerisme 3&4 Onthaal & recreatie
Basisvorming  
Levensbeschouwelijke vakken 2u. 2u. 2u.
S01 - Lichamelijke en geestelijke gezondheid 2u. 2u. 2u.
S02 - Nederlands 4u. 4u. 2u.
S03 - Moderne Vreemde Talen 3u. 3u. 3u.
S06 - Natuurwetenschappen 1u. 1u. 2u.
S06 - Wiskunde 3u. 3u.
S06 - Technologie en STEM 2u. 2u. -

S07/S08/S09 Burgerschap, historisch en ruimtelijk bewustzijn

3u. 2u. -
     Geschiedenis - 1u. -
S11 - Economische en financiële competenties 1u. - -
Project Algemene Vakken - - 3u.
Specifiek gedeelte  
Duits 3u. 1u. -
Toeristische Geografie 2u. 2u. -
Cultuurtoerisme 1u. 1u. -
Hospitality 3u. 3u. -
Integrale Opdrachten 4u. 4u. -
Toegepaste Economie - 3u. -
O&R Communicatie Moderne Vreemde Talen - - 2u.
O&R Communicatie Nederlands - - 2u.
O&R Flexuren - - 4u.
O&R Onthaal - - 5u.
O&R Recreatie - - 5u.
O&R Toerisme - - 2u.
Dubbele finaliteit - Toerisme

In de dubbele finaliteit werken we aan een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken en praktijkvakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 


Toerisme 

Toerisme bereidt voor op verschillende vormen van hoger onderwijs: toerisme, public relations, hotelbeheer en office-management. Deze studierichting leidt naar de industrie van de toekomst. Het accent ligt op de dienstverlenende aspecten van de toeristische sector. De opleiding besteedt aandacht aan de sociaal-economische component, de technische vaardig- heden en de praktische uitvoering. 

Finaliteit arbeidsmarkt - Onthaal & Recreatie

In de finaliteit arbeidsmarkt ligt de nadruk op de praktijk. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt. 


Onthaal en recreatie

Een studierichting, uniek in de regio, die vanaf het vijfde jaar voorbereidt op een brede waaier aan functies in onthaal en recreatie, ook in het buitenland, onder meer in de toeristische sector. Door praktijklessen en stage in recreatie wordt de leerling klaargestoomd voor een praktische, actieve job waarbij men gasten onthaalt en activiteiten voor hen opzet en begeleidt.