Taal en Cultuur in de 2de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Vakken Dubbele finaliteit
Toerisme
Finaliteit Arbeidsmarkt
Onthaal en Recreatie
(vanaf '21-'22)
Levensbeschouwing 2u. We wachten vol spanning
op de nieuwe eindtermen
voor de invulling
van deze richting.
Aardrijkskunde 3u.
Natuurwetenschappen 1u.
Wiskunde 3u.
Engels 3u.
Frans 3u.
Nederlands 4u.
Geschiendenis 1u.
Lichamelijke Opvoeding 2u.
Kunstgeschiedenis 1u.
Toegepaste economie Toerisme 3u.
Toerisme 7u.