Studiebegeleiding tijdens de examens.

  • 20 december 2016

Verschillende leerlingen gingen in op het initiatief van onze leerlingenbegeleidster Ans Cloetens, om voor sommige vakken extra te oefenen voor het examen. Verschillende leerkrachten boden een paar uurtjes extra begeleiding aan. Hopelijk gaan hierdoor de cijfers ook in stijgende lijn!

Studiebegeleiding