Studie en begeleiding

De leerlingen van de middenschool (1ste graad secundair onderwijs) studeren in een gezamenlijke studie. Leerlingen bovenbouw studeren in de studiezaal of in de individuele kamers. In functie van de resultaten (rapport) kan het opvoedersteam andere studieregelingen voorzien !

De beheerder en de opvoeders krijgen de rapporten ter inzage zodat zij het studieverloop van de internen op de voet kunnen volgen en begeleiden waar nodig.

Goede resultaten en een aangename omgeving ... dat willen we allemaal!

Rust en stiptheid zijn tijdens de studie elementair voor een goede werking en goede resultaten. Overtreding van dit principe zal dan ook niet geduld worden.

De studie verloopt op de volgende manier:

Uur Wie?   Waar?
16.45u. tot 17.45u. Lln van 1ste graad Gezamenlijke studie in refter naast de keuken
  Lln van 2de & 3de graad Gezamenlijke studie of individuele studie op kamer
18.45u. tot 19.45u. Lln van 1ste graad Gezamenlijke studie in refter naast de keuken
  Lln van 2de & 3de graad Gezamenlijke studie of individuele studie op kamer

Tijdens de verplichte avondstudie wordt er van iedereen algemene stilte vereist.

Tijdens deze studieperiode:

 • worden de agenda's van elke intern nagekeken.
 • heeft elke intern de mogelijkheid om de taken en lessen voor de volgende dag voor te bereiden.
 • ziet de opvoeder er op toe dat alle taken en lessen gemaakt worden.
 • kunnen de internen hulp krijgen indien ze problemen hebben met de leerstof
 • wordt er extra aandacht besteed aan vakken waarmee de intern het moeilijk heeft.
 • worden de te kennen lessen opgevraagd.
 • kunnen de internen gebruik maken van de bibliotheek, PC en internet.

Daar iedereen het recht heeft zijn studietijd zo goed mogelijk te benutten, dienen volgende punten in acht genomen te worden:

 • afspraken worden vóór de studie gemaakt
 • iedereen is op tijd in de studiezaal of op zijn kamer
 • er wordt niet heen en weer gelopen
 • internet staat ter beschikking van de leerlingen met dien verstande dat:
  • er niet "gechat" mag worden tijdens de studie.
  • er alleen dingen worden opgezocht die noodzakelijk zijn voor de lessen.
  • er op voorhand toelating dient gevraagd te worden aan de opvoeder.
  • er niets gedownload wordt op de computer.

Leerlingen van de bovenbouw waarvan de resultaten onvoldoende zijn sluiten terug aan in de gezamenlijke studie.