Sport in de 3de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Vakken Dubbele finaliteit
Sportbegeleiding
Finaliteit Arbeidsmarkt
Beweging en Sport 
(vanaf '23-'24)
Levensbeschouwing 2u. We wachten vol spanning
op de nieuwe eindtermen
voor de invulling
van deze richting.
Aardrijkskunde 1u.
Toegepaste biologie 1u.
Wiskunde 2u.
Engels 2u.
Frans 2u.
Nederlands 3u.
Geschiedenis 1u.
Keuzesport 4u.
Sport fysiologie / anatomie 2u.
Atletiek 1u.
Doel- en terugslagspelen 2u.
Olympisch turnen 1u.
Conditie / verdedigingstechnieken / dans / zwemmen 2u.
Omnisport 2u.
Gezondheidsleer / biomechanica 2u. (1u. in het 2de jaar)
Trainingsleer 1u.
Sport en maatschappij 1u. (2u. in het 2de jaar)

 

Meer informatie

Dubbele finaliteit

In de dubbele finaliteit werken we aan een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken en praktijkvakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 


Sport / Sportbegeleiding 

Sport/ Sportbegeleiding bereidt rechtstreeks voor op hogere studies lichamelijke opvoeding en op tewerkstelling in sport – en recreatiecentra, diverse functies binnen de openbare administratie en sportorganisaties. Het pakket sport omvat een theoretisch deel en een praktisch deel. Iedere leerling kan dan ook, naar eigen talenten, kiezen uit een waaier aan keuzesporten: voetbal, basketbal, tennis, atletiek en olympisch turnen. Inzet, doorzettingsvermogen en teamgeest leiden tot een juiste inschatting van je eigen mogelijkheden en beperkingen en geven je zelfvertrouwen in je latere beroeps- leven en studies.