Sport in de 2de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Vakken Dubbele finaliteit
Sport
Finaliteit Arbeidsmarkt
Beweging en Sport 
(vanaf '21-'22)
Levensbeschouwing 2u. We wachten vol spanning
op de nieuwe eindtermen
voor de invulling
 van deze richting.
Aardrijkskunde 1u.
Biologie 1u.
Chemie 1u.
Fysica 1u.
Wiskunde 3u.
Engels 2u.
Frans 2u.
Nederlands 4u.
Geschiedenis 1u.
Keuzesport 4u.
Sport Theorie 2u. in het 1ste jaar
Sport toegepaste natuurwetenschappen 1u. in het 1ste jaar
Sport anatomie 1u. in het 2de jaar
Doel- en terugslagspelen 2u.
Olympisch turnen 1u.
Atletiek 1u.
Conditie/Verdedigingstechnieken/
Dans/Zwemmen
2u.
LO-project 1u.
Gezondheidsleer 2u. in het 2de jaar
Omnisport 1u.

 

Meer informatie

Dubbele finaliteit

In de dubbele finaliteit werken we aan een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken en praktijkvakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 


Sport / Sportbegeleiding 

Sport/ Sportbegeleiding bereidt rechtstreeks voor op hogere studies lichamelijke opvoeding en op tewerkstelling in sport – en recreatiecentra, diverse functies binnen de openbare administratie en sportorganisaties. Het pakket sport omvat een theoretisch deel en een praktisch deel. Iedere leerling kan dan ook, naar eigen talenten, kiezen uit een waaier aan keuzes- porten: voetbal, basketbal, tennis, atletiek en olympisch turnen. Inzet, doorzettingsvermogen en teamgeest leiden tot een juiste inschatting van je eigen mogelijkheden en beperkingen en geven je zelfvertrouwen in je latere beroeps- leven en studies.