Sport in de 2de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Sleutelcompetenties Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
3 Sport 4 Sport 3&4 Beweging & sport
Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u. 2u. 2u.
S01 - Lichamelijke en geestelijke gezondheid - - 2u.
S02 - Nederlands 4u. 4u. 2u.
S03 - Moderne Vreemde Talen 3u. 3u. 3u.
S06 - Natuurwetenschappen 1u. - 2u.
S06 - Wiskunde 3u. 3u.
S07/S08/S09 - Burgerschap, historisch en ruimtelijk bewustzijn 3u. 2u. -
S11 - Economische en financiële competenties 1u. 1u. -
Project Algemene Vakken - - 3u.
Specifiek gedeelte
Biologie - 1u. -
Chemie - 1u. -
Fysica - 1u. -
Atletiek 1u. 1u. -

Conditie/verdedigingstechnieken/dans/zwemmen

2u. 2u. -

Doel - en terugslagspelen

2u. 2u. 4u.

Keuzesport

4u. 4u. -

Omnisport

1u. 1u. -

Olympisch turnen

1u. 1u. -

Lichamelijke opvoeding/project

1u. 2u. -

Gezondheidsleer

2u. 2u. -

Sport/STEM

2u. - -

Sport/Communicatieve Vaardigheden

1u. - -
Sport anatomie - 1u. -
Gezondheid en veiligheid  - - 2u.
Individuele Sporten - - 6u.
Omnisport, Urban Sports, Spel - - 4u.
Sport- en Spelleider - - 2u.

 

Finaliteit arbeidsmarkt - Beweging en sport

In de finaliteit arbeidsmarkt ligt de nadruk op de praktijk. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt. 


Heb jij een grote interesse in veel verschillende bewegings- en sportactiviteiten? Organiseer en begeleid je graag activiteiten voor jong en oud? Zie jij jezelf als begeleider van sportactiviteiten in de voor- en naschoolse opvang of op een speelplein? Of wil je zaalwachter worden in de sportzaal? Ben jij een held in het uitvoeren van trucjes op een skateboard, met de fiets of met de step? Of zet jij volksspelen in een handomdraai om in coole straatvarianten? Dan zit je bij Beweging en sport op de juiste plaats!

Dubbele finaliteit - Sport / Sportbegeleiding

In de dubbele finaliteit werken we aan een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken en praktijkvakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 


Sport / Sportbegeleiding 

Sport/ Sportbegeleiding bereidt rechtstreeks voor op hogere studies lichamelijke opvoeding en op tewerkstelling in sport – en recreatiecentra, diverse functies binnen de openbare administratie en sportorganisaties. Het pakket sport omvat een theoretisch deel en een praktisch deel. Iedere leerling kan dan ook, naar eigen talenten, kiezen uit een waaier aan keuzesporten: voetbal, basketbal, tennis, atletiek en olympisch turnen. Inzet, doorzettingsvermogen en teamgeest leiden tot een juiste inschatting van je eigen mogelijkheden en beperkingen en geven je zelfvertrouwen in je latere beroepsleven en studies.