Pre-teaching

 • 14 april 2020

De paasvakantie loopt stilaan op zijn einde. Iedereen zag het al een beetje aankomen: de lessen blijven voorlopig geschorst, de leerlingen en leerkrachten mogen nog niet terug naar school.

Dit betekent dat we in grote lijnen verder zullen werken zoals de 3 weken voorafgaand aan de paasvakantie. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen:

 

Het afstandsonderwijs wordt preteaching.

 •  Dit betekent dat er nieuwe doelen en leerinhouden aan bod zullen komen. Er wordt daarbij in de 1steplaats gewerkt aan doelen die essentieel zijn om het volgende jaar aan te kunnen vatten.
 •  De bedoeling is dat de leerlingen in de volgende periode zo zelfstandig mogelijk deze nieuwe inhouden verwerven. De leerkrachten zullen hier wel nog op terug komen wanneer de lessen hervatten, maar zullen sneller tot de kern komen en dus minder tijd spenderen aan deze doelen.
 •  Deelname aan dit traject is NIET VRIJBLIJVEND (= VERPLICHT).
 •  De leerkrachten zullen op regelmatige basis feedback geven. Indien ze dit doen aan de hand van cijfers, zullen deze nog steeds niet verrekend worden op het rapport.
 •  Aan de ouders vragen we vooral om thuis te zorgen voor een goede leercontext. Het is niet de bedoeling dat ouders de rol van leraar overnemen. Wat kan je als ouder bijvoorbeeld wel doen:
  •  Samen met je kind de planning voor de volgende dagen bekijken en bespreken.
  •  Samen met je kind een opdracht nakijken met een verbetersleutel.
  •  Samen met je kind nakijken of een bepaald stappenplan gevolgd werd.

Hoe pakken we dit concreet aan?

 •  De leertijd zal veel minder bedragen dan de werkelijke leertijd in de klas.
 •  De leerkrachten hebben onderling afgesproken voor welke vakken je welke opdracht Dit kan verschillen van week tot week. Ook voor de praktijkvakken worden opdrachten gegeven. Je krijgt steeds voldoende tijd om een opdracht te maken, maar probeer de voorziene deadline te respecteren.
 •  Je zal door je mentor uitgenodigd worden voor een VERPLICHT contactmoment via smartschool live op woensdag 22 april 2020. De mentor zal tijdens dit contact met jou de opdrachten voor de komende week overlopen. Dit wordt herhaald op woensdag 29 april 2020.
 •  Vanaf dit contactmoment start de preteaching. We werken nog steeds volledig via een klas-vakmap linksboven op de startpagina van smartschool. Daarin wordt onder meer een duidelijk overzicht voorzien van je opdrachten, deadlines en contactmomenten. Hoe en waar je alles wat je nodig hebt gemakkelijk terugvindt, kan je bekijken in een instructiefilmpje op Smartschool.
 •  Er zullen behalve het contactmoment op woensdag nog andere contactmomenten zijn, al dan niet verplicht.

Ik beschik niet over een computer/moet mijn computer met verschillende gezinsleden delen. Wat nu?

 •  Omdat we voor de paasvakantie hebben vastgesteld dat het niet evident is om alle digitale opdrachten (tijdig) aan te bieden via een postpakket, zullen we deze mogelijkheid niet meer
 •  We voorzien op school wel een lokaal (J 114) waar je in veilige omstandigheden op de computer kan komen werken. Wens je hier gebruik van te maken, dan stuur je een bericht naar mevrouw Vandermeiren (via smartschool). Je doet dit ten laatste om 16u de dag voorafgaand aan het moment waarop je op school wil komen werken.
 •  Ook onze school heeft voor een aantal leerlingen laptops gevraagd via het project van minister Weyts. We hebben nog geen nieuws over de mogelijke leveringsdatum.