Lessentabellen 3de graad TSO Hotel

  5de jaar 6de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Aardrijkskunde 1u. 1u.
Natuurwetenschappen 1u. -
Wiskunde 2u. 2u.
Engels 3u. 3u.
Frans 3u. 3u.
Duits 2u. 2u.
Nederlands 3u. 3u.
Geschiedenis 1u. 1u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Hotel Praktijk 8u. 8u.
Hotel Theorie 5u. 5u.
Toegepaste Economie Hotel - 2u.
     
Totaal 33u. 34u.