Lessentabellen 3de graad BSO Restaurant/Keuken

  5de jaar 6de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Frans 2u. 2u.
Engels 2u. 2u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Project Algemene Vakken 4u. 4u.
Hotel Theorie, Praktijk en Stage 20u. 20u.
Toegepaste economie hotel - 2u.
     
Totaal 32u. 34u.