Lessentabellen 3de graad BSO Bakkerij

  5de jaar 6de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Frans 2u. 2u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Project Algemene Vakken 4u. 4u.
Plastische Opvoeding 1u. 1u.
Bakkerij Theorie en Praktijk en stage 22u. 22u.
Toegepaste economie bakkerij - 2u.
     
Totaal 33u. 35u.