Lessentabellen 2de graad TSO Toerisme

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Aardrijkskunde 3u. 3u.
Natuurwetenschappen 1u. 1u.
Wiskunde 3u. 3u.
Engels 3u. 3u.
Frans 3u. 3u.
Nederlands 4u. 4u.
Geschiendenis 1u. 1u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Kunstgeschiedenis 1u. 1u.
Toegepaste economie Toerisme 3u. 3u.
Toerisme 7u. 7u.
     
Totaal 33u. 33u.