Lessentabellen 2de graad TSO Hotel

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Aardrijkskunde 1u. 1u.
Natuurwetenschappen 1u. 1u.
Wiskunde 3u. 3u.
Engels 3u. 3u.
Frans 3u. 3u.
Nederlands 4u. 4u.
Geschiedenis 1u. 1u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Hotel Praktijk 8u. 8u.
Hotel Theorie 4u. 4u.
Toegepaste informatica hotel 1u. -
     
Totaal 33u. 32u.