Lessentabellen 2de graad BSO Restaurant/Keuken

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Frans 2u. 2u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Project Algemene Vakken 6u. 6u.
Hotel Theorie en Praktijk 22u. 22u.
     
Totaal 34u. 34u.