Lessentabel 2de graad ASO Wetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Aardrijkskunde 1u. 1u.
Biologie 2u. 2u.
Chemie 2u. 2u.
Fysica 2u. 2u.
Wiskunde 5u. 5u.
Engels 3u. 3u.
Frans 3u. 3u.
Nederlands 4u. 4u.
Geschiedenis 2u. 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u. 2u.
Biotechnologie 3u. 3u.
Toegepaste Informatica 1u. -
     
Totaal 32u. 31u.