Heropstarten van de lessen

  • 18 mei 2020

We zitten nu allemaal al een tijdje thuis, maar vanaf 15/05 starten de scholen opnieuw de lessen. De ouders en leerlingen zijn al geïnformeerd via smartschool, maar we herhalen voor iedereen nog even de concrete afspraken:

- Vanaf 15 mei 2020 herstarten de lessen voor volgende leerlingen: 6 SW, 6 LOSP, 6 HOT, 6 TOER, 6 BRK, 7 SPR, 6 O&R, 7 GRM, 6 BAK

- Vanaf 2 juni 2020 herstarten de lessen voor volgende leerlingen: alle 2de en 4de jaars.

- Voor de leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar zullen we ervoor zorgen dat ze nog minstens 1 keer naar school kunnen komen. 

- Grote klassen (>14) worden gesplitst

- Internen kunnen vanaf 2 juni opnieuw terecht in het internaat voor de dagen waarop ze les hebben op school. Meer informatie over de maatregelen rond veiligheid en hygiëne ontvangen zij via de internaatsbeheerder.

- Voor de leerlingen die (nog) niet naar school komen, loopt de preteaching via smartschool door

- In de loop van de volgende week ontvangen jullie een aanpassing van het schoolreglement waarin de nieuwe elementen met betrekking tot de evaluatie opgenomen zijn.

Op het ogenblik dat de lessen voor jouw klas heropstarten, is je aanwezigheid verplicht; behalve als je ziek bent, iemand uit je gezin ziek is of tot een risico-groep behoord.

Verdere informatie kan je vinden op smartschool, of in de onderstaande documenten.

 

docx bestandBrief ouders en leerlingen heropstart juni 2020.docx (377 kB)

docx bestandRichtlijnen veiligheid heropstart begin juni 2020.docx (375 kB)