Finaliteit Doorstroom in de 2de graad

Vergelijk de lessentabellen van de verschillende richtingen
Sleutelcompetenties 3 Sportwetenschappen 4 Sportwetenschappen
Basisvorming
Levenbeschouwelijke vakken 2u. 2u.

S02 - Nederlands

4u.

4u.

S03 - Moderne Vreemde Talen Engels

3u.

3u.

S03 - Moderne Vreemde Talen Frans

3u.

3u.

S06 - Natuurwetenschappen

1u.

1u.

S06 - Technologie en STEM

2u.

2u.

S06 - Wiskunde

5u.

5u.

S07/S08/S09 - Burgerschap, historisch en ruimtelijk bewustzijn

3u.

2u.

    Geschiedenis

-

1u.

S11 - Economische en financiële competenties

1u.

1u.

Specifiek gedeelte

Bewegingswetenschappen - Gezondheidsleer

2u. 2u.

Bewegingswetenschappen - Praktijk

3u. 3u.

Biologie, Chemie, Fysica

3u. 3u.

 

Finaliteit doorstroom - Sportwetenschappen

De studierichtingen binnen de finaliteit doorstroom concentreren zich op een brede theoretische vorming die voorbereidt op verder studeren. 


Sportwetenschappen 

De meeste algemeen vormende studierichtingen beogen uitsluitend kennis en inzicht, ter voorbereiding van latere studies. Sportwetenschappen combineert een volledig aanbod wetenschappen, wiskunde en talen met 5u. sport per week. Het brede aanbod aan keuzesporten zorgt voor een perfecte begeleiding van iedere leerling volgens zijn/haar eigen kwaliteiten. De voetbal-, basketbal-, tennis- en atletiekopleiding brengen de leerlingen doorzettingsvermogen en teamgeest bij.