Dagindeling Secundair Onderwijs
7.00u. Mogelijkheid om te douchen.
7.30u. Opstaan (belsignaal) en klaarmaken.
8.00u. De leerlingen mogen vertrekken naar het ontbijt.
8.15u.

Alle leerlingen zijn aan het ontbijt.
Het internaat sluit om 15.30u.

8.30u. Alle leerlingen vertrekken naar school.
8.40u. Aanvang van de lessen. In geval van ziekte dient men de opvoeder te verwittigen. Leerlingen die het 1ste lesuur geen les hebben gaan naar het externaat waar opvang voorzien is.
12.10u. Verplicht middagmaal in refter
15.40u. Alle leerlingen die gedaan hebben met school worden direct verwacht in de refter voor een drankje en een hapje.
Vieruurtje en vrije studie of ontspanning.
10 minuten na het beëindigen van de lessen moet iedereen op het internaat aanwezig zijn. Men blijft in geen geval op de speelplaats rondhangen.
16.00u. De leerlingen kunnen naar boven gaan.  (douchen, ontspanning, …)
16.40u. De leerlingen die een 8ste lesuur hebben komen onmiddellijk naar het internaat voor een hapje en een drankje
17.00u. Verplichte studie. (gezamenlijk / individueel)
17.45u. Boterham-maaltijd in de refter.  Na het eten blijft iedereen zitten tot je toestemming hebt van de opvoeders om naar boven te gaan 
18.15u. Sporthal tot 19u.
19.30u. Verplichte studie. (gezamenlijk / individueel)
21u. 21-uurtje in de bar
Iedereen is in het gebouw.
Uitzondering: Mits toelating.
21.30u. De leerlingen van de middenschool gaan naar hun kamer (22u lichten uit)
22.00u. De leerlingen van het 3de & 4de  gaan naar hun kamer (22u30 lichten uit)
22.30u. De leerlingen van het 5de ,6de  & 7de  gaan naar hun kamer