A-stroom van de 1ste graad

Wat betekent de A-stroom in de eerste graad?

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor leerlingen na de lagere school nog geen studiekeuze maken. De leerlingen kunnen hun talenten verder ontdekken en proeven van verschillende studiedomeinen in onze A- en B-stroom. De leerling ziet waar hij/zij sterk in is en kan al doelgericht voorbereiden op de tweede, meer specifieke graad.

We stelden een complementair en gemotiveerd kernteam van vak-experten samen rond elke klasgroep. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen experten en leerlingen en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school. Onze leerlingen volgen les in een innovatieve leeromgeving. Elke klas beschikt over een eigen klaslokaal.

De eerste schooldagen en –weken besteden we bijzondere aandacht aan groepsbevorderende activiteiten zoals onze activiteiten tijdens de twee onthaaldagen. Op onze school krijg je een globaal weekrooster met hierin instructietijd en werktijd. Hiernaast weet je op welk moment welke leercoaches met welke vak-expertise aanwezig zijn. Op basis hiervan maak je je eigen weekplanning op.

Weekoverzicht in de A-stroom
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1ste lesuur

08:40 - 09:30

Kick-off I&W I&W I&W I&W

2de lesuur

09:30 - 10:20

I&W

3de lesuur

10:30 - 11:20

Wegwijs Wegwijs

4de lesuur

11:20 - 12:10

5de lesuur

13:00 - 13:50

Levensbeschouwelijke vakken   I&W

6de lesuur

13:50 - 14:40

Sport  

7de lesuur

14:50 - 15:40

Burgerschap   Reflectie

8ste lesuur

15:40 - 16:30

         

 

Kick-off / Reflectie

Kick-off

Iedere week start met een Kick-off. De leerlingen krijgen de kans om kort te vertellen over hun ervaringen tijdens het weekend, over de ideeën die ze hebben of over een probleem waar ze mee zitten. Kortom: ze bespreken hoe ze aan hun week beginnen.

De leercoach overloopt tijdens het kick-off moment de leerdoelen van de week (=‘de bundel’ waarin de leerdoelen die bereikt moeten worden en de bijhorende opdrachten).

De leerlingen plannen onder begeleiding van de leercoach hun weekopdrachten. Bij het begin van het schooljaar wordt er veel begeleiding en ondersteuning geboden bij deze planning. Naarmate het schooljaar vordert, is het de bedoeling dat de leerlingen dit zelfstandiger kunnen.

Reflectie

Het reflectiemoment sluit de week af. De leerlingen krijgen de kans om terug te blikken op hun werk van de week (dus de leerdoelen en de bijhorende opdrachten).

Er is ook tijd om even aandacht te schenken aan hoe (met welk gevoel, met welke plannen, …) de leerlingen nu het weekend ingaan.

I&W

Instructietijd

Tijdens de instructiemomenten geeft de leercoach uitleg (les) aan de hele groep. Hier komen leerinhouden aan bod die nieuw zijn voor alle leerlingen en waar iedere leerling uitleg bij nodig heeft. Dit betekent niet dat er enkel ‘theorie’ aan bod kan komen.

Het is mogelijk dat de instructietijd die voorzien wordt in het weekschema te lang is voor de leerinhouden die aan bod komen. In dat geval kan de leercoach beslissen om sneller over te gaan tot ‘werktijd’.

Werktijd

Tijdens de werktijd werken de leerlingen aan de opdrachten uit hun weekbundel. De beginners kunnen door de leercoach tijdens de werktijd samen geroepen worden voor een bijkomende instructie. Het voordeel is dat dit in principe om kleinere groepjes leerlingen gaat.

Verder houden de aanwezige leerlingen een extra oogje in het zeil bij de leerlingen die zichzelf inschalen als gevorderde. Zij geven immers aan dat ze toch nog begeleiding kunnen gebruiken.
De experts werken zelfstandig aan de opdracht waarvoor ze zich op dit niveau inschaalden.

Wegwijs, burgerschap & opties

Wegwijs

Er worden 4 lesuren “wegwijzers” ingericht die inhoudelijk verschillend worden ingevuld per stroom. De leerlingen verkennen hun interesses en talenten tijdens deze lesuren. (dhr. Deconinck reeds plenair toegelicht)

In de A-stroom zijn er drie keuzes. Na 9 weken, kan de leerling 2 weken zelf kiezen. Na 11 weken in de A-stroom begint de cyclus opnieuw.

Burgerschap

Er wordt 1 lesuur burgerschap voorzien waarin projectmatig wordt gewerkt. We stimuleren leerlingen om op een actieve manier vorm te geven aan de samenleving en aan hun plaats hierin. Kritisch denken, democratisch handelen en actief participeren aan onze maatschappij staan centraal!

Opties

In het tweede jaar van de eerste graad worden er vijf optie-uren aangeboden. De leerlingen bepalen aan het einde van het eerste jaar waar hun interesses hoofdzakelijk liggen aan de hand van de aangeboden wegwijzers. Onze school biedt vier opties aan in de A-stroom: "Moderne Talen - Wetenschappen", "STEM-wetenschappen", "Voeding en Horeca" en "Sport".

De optie-uren dienen als voorbereiding op een verder traject binnen het aanbod op onze campus in de tweede en derde graad, maar ook daarbuiten. 

Meer informatie over de eerste graad!
Kick-off
Rondleiding op de campus
I&W