Schoolraad Technisch Atheneum

Leden van de schoolraad

Leden schoolraad periode 2013 - 2017

  1. Ilse Joseph
  2. Karin Bastin
  3. Geert Cleymans
  4. Ilse Dierckx (voorzitter)
  5. Monique Van Bever
  6. Ives Coppens
  7. Michèle Herremans (secretaris)
  8. Sanne Huygens (directeur)
Taken en functies van de schoolraad

Zoals wettelijk bepaald worden alle vier schooljaren verkiezingen georganiseerd voor de schoolraad. Daarin zetelen 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 vertegenwoordigers uit de sociale/economische/culturele partners of omgeving van de school. (Indien er een leerlingenraad is, kunnen ook 3 leerlingen adviserend lid zijn van de schoolraad).

De schoolraad is mee verantwoordelijk voor de organisatie en leiding van de school. Ze is daarin stemgerechtigd of adviserend, naargelang het onderwerp, en heeft dus terdege invloed op het gevoerde schoolbeleid. Zo dient de schoolraad haar akkoord te geven over onderwerpen als de aanwending van de beschikbare lesuren, de GOK-uren en –werking, de organisatie van de toezichten enzovoort. In onze school wordt de schoolraad en haar plaats in het schoolbeleid en –management ernstig genomen. Er wordt zo'n vier maal per jaar vergaderd.