Lessentabellen 3de graad BSO Restaurant/Keuken

  5de jaar 6de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Hotel Theorie, Praktijk en Stage 20 20
Toegepaste economie hotel 2 2
     
Totaal 34u 34u