Lessentabellen 3de graad BSO Restaurant/Keuken

  5de jaar 6de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Frans 2u. 2u.
Engels 2u. 2u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. 2u.
Project Algemene Vakken 4u. 4u.
Hotel Theorie, Praktijk en Stage 22u. 22u.
Toegepaste economie hotel 2u. 2u.
     
Totaal 36u. 36u.