Lessentabellen 3de graad BSO Bakkerij

  5de jaar 6de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Plastische Opvoeding 1 1
Bakkerij Theorie en Praktijk en stage 22 22
Toegepaste economie bakkerij 2 2
     
Totaal 35u 35u