Lessentabellen 3de graad ASO Sportwetenschappen

  5de jaar 6de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Aardrijkskunde 1u. 1u.
Biologie/Toegepaste biologie 1u. 2u.
Chemie 2u. 1u.
Fysica/Toegepaste fysica 2u. 2u.
Wiskunde 4u. 4u.
Engels 2u. 2u.
Frans 3u. 3u.
Nederlands 4u. 4u.
Geschiedenis 2u. 2u.
Sport/Natuurwetenschappen 1u. 1u.
Ploegsport 2u. 2u.
Keuzesport 2u. 2u.
Olympisch turnen 1u. 1u.
Atletiek/Zwemmen 1u. 1u.
Begeleiding Zelfstandig Leren (BZL) 2u. (wisk/bio) 2u. (wisk/aardr)
     
Totaal 32u. 32u.