Lessentabellen 2de graad TSO Hotel

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Natuurwetenschappen 1u 1u
Wiskunde 3u 3u
Engels 3u 3u
Frans 3u 3u
Nederlands 4u 4u
Geschiedenis 1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Hotel Praktijk 8u 8u
Hotel Theorie 4u 4u
Toegepaste informatica hotel 1u 1u
     
Totaal 33u 33u