Lessentabellen 2de graad BSO Restaurant/Keuken

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u 2u
Frans 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Project Algemene Vakken 6u 6u
Hotel Theorie en Praktijk 22u 22u
     
Totaal 34u 34u