Lessentabellen 2de graad ASO Sportwetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 2u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Wiskunde 5u 5u
Engels 3u 3u
Frans 3u 3u
Nederlands 4u 4u
Geschiedenis 2u 2u
Ploegsport 1u 1u
Olympisch turnen 1u 1u
Atletiek/Zwemmen 1u 1u
Keuzesport 2u 2u
Toegepaste Informatica 1u 1u
     
Totaal 32u 32u