Lessentabellen 2de graad ASO Sportwetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Vak Uren/week Uren/week
Levensbeschouwing 2u. 2u.
Aardrijkskunde 1u. 1u.
Biologie 2u. 2u.
Chemie 2u. 2u.
Fysica 2u. 2u.
Wiskunde 5u. 5u.
Engels 3u. 3u.
Frans 3u. 3u.
Nederlands 4u. 4u.
Geschiedenis 2u. 2u.
Ploegsport 1u. 1u.
Olympisch turnen 1u. 1u.
Atletiek/Zwemmen 1u. 1u.
Keuzesport 2u. 2u.
Toegepaste Informatica 1u. 1u.
     
Totaal 32u 32u