Inschrijven: Algemeen

InschrijvenHet internaat van de Campus Wemmel stelt internaatkamers ter beschikking van de leerlingen van het secundair onderwijs. De interne die wenst gebruik te maken van een internaatkamer schrijft zich in via het daartoe bestemde inschrijvingsformulier, dat correct en duidelijk wordt ingevuld en ondertekend is door de ouders of de voogd. Door de inschrijving verklaren de intern en de ouders/voogd zich akkoord met het intern huishoudelijk reglement waarvan hij/zij een kopie ontvangt.

Een weekverblijf in het internaat begint op maandagochtend 7.30u. en eindigt op vrijdagavond om 17.30u. Gedurende dit weekverblijf trachten wij met z'n allen de slogan "je tweede thuis" in de praktijk om te zetten. Beheerder, opvoeders en internen werken samen aan een gezellig, doch gestructureerd verblijf, waarin op een evenwichtige manier aandacht besteed wordt aan studie, ontspanning, samenleven in gemeenschap en het ontplooien van de individuele persoonlijkheid. De opvoeder mag je daarbij beschouwen als een "coach". Iemand die je een hele week lang bijstaat, die luistert naar je vragen en problemen.

Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op € 280 per maand per interne x 10 maanden = € 2800. Met de bepaling van dit forfaitair kostgeld werd rekening gehouden met de schoolvrije dagen, schoolvakanties en dagen waarop het internaat gesloten is.

De betalingen gebeuren maandelijks op basis van een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na ontvangst.

Dit kostgeld omvat:

  • verwarming, elektriciteit, water van een 1- of 2-persoonskamer
  • onderhoud van de kamer (1 poetsbeurt per week, kleine herstellingen excl. schadegevallen ...)
  • ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal, avondscnack ...
  • vervoer naar uitstappen (2 à 3 maal per maand)
  • inkomgelden bij woensdagnamiddagactiviteiten (2 à 3 maal per maand)
  • internetgebruik (voor schooldoeleinden binnen bepaalde periodes)