Inschrijven: Algemeen

InschrijvenHet internaat van de Campus Wemmel stelt internaatkamers ter beschikking van de leerlingen van het secundair onderwijs. De interne die wenst gebruik te maken van een internaatkamer schrijft zich in via het daartoe bestemde inschrijvingsformulier, dat correct en duidelijk wordt ingevuld en ondertekend is door de ouders of de voogd. Door de inschrijving verklaren de intern en de ouders/voogd zich akkoord met het intern huishoudelijk reglement waarvan hij/zij een kopie ontvangt.

Een weekverblijf in het internaat begint op maandagochtend 7.30u en eindigt op vrijdagavond om 17.30.. Gedurende dit weekverblijf trachten wij met z'n allen de slogan "je tweede thuis" in de praktijk om te zetten. Beheerder, opvoeders en internen werken samen aan een gezellig, doch gestructureerd verblijf, waarin op een evenwichtige manier aandacht besteed wordt aan studie, ontspanning, samenleven in gemeenschap en het ontplooien van de individuele persoonlijkheid. De opvoeder mag je daarbij beschouwen als een "coach". Iemand die je een hele week lang bijstaat, die luistert naar je vragen en problemen.

Het kostgeld bedraagt 13,50|euro; per schooldag (vanaf schooljaar 2012-2013 = €14 ) voor leerlingen van het secundair onderwijs. Dit omvat een ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal, avondsnack en logies in een één of tweepersoonskamer (inclusief verwarming, elektriciteit, water...).

Een schooljaar telt gemiddeld 180 schooldagen.

De betalingen gebeuren maandelijks op basis van een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na ontvangst.