AEHT 2018

  • 18 november 2018

De Belgische delegatie bracht 2 gouden en 2 zilveren medailles mee uit Leeuwarden: goud voor de wedstrijd Cocktail (GO! TA Campus Wemmel) en voor de wedstrijd Decathlon (VTI Spijker Hoogstraten), zilver voor de wedstrijd Pastry (Colomaplus Mechelen) en de wedstrijd Culinary Art (PIVA).

We mogen terecht fier zijn op deze prestaties! 4 medailles in een eerder kleine delegatie is een heel mooi resultaat!

Onze eigen leerlingen hebben een bijzonder positieve indruk gemaakt tijdens de conferentie. Hun houding was correct en getuigde van een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Zij stelden zich collegiaal op ten opzichte van elkaar en van de nationale en internationale medeleerlingen. Zij werkten alle 5 met heel veel focus, zowel tijdens de voorbereiding van de wedstrijd als tijdens de uitvoering ervan. Hun betrokkenheid was groot.

Guilyan Wuyts uit 6 BRK slaagde er in om samen met zijn teamgenoot de beste prestatie neer te zetten in de wedstrijd Cocktail. Hij mag hier terecht heel trots op zijn!

De teleurstelling bij de vier andere leerlingen is groot, maar zij hoeven zichzelf niks te verwijten. Ieder van hen haalde uit de wedstrijd wat er uit te halen viel, veel factoren spelen een rol bij het bepalen van het resultaat en niemand zette een minderwaardige prestatie neer.

20181115AEHT
20181115AEHT
20181115AEHT
20181115AEHT
20181115AEHT
20181115AEHT
20181115AEHT
20181115AEHT
20181115AEHT